Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο

Τα έγγραφα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών για την προσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο