Εγχειρίδιο για την προώθηση της ανθεκτικότητας στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων και στους εφήβους που διαμένουν σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας

Η UNICEF αναπτύσσει αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια θεωρητική βάση και ένα σύνολο δραστηριοτήτων, για να στηρίξει τους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες/πρόσφυγες σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Προωθεί την ανθεκτικότητα στην εργασία μέσω δραστηριοτήτων τέχνης και επικοινωνίας.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  UNICEF
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο