Διεθνές Συνέδριο: Πολιτισμός για το μέλλον. Δημιουργικότητα, καινοτομία και διάλογος για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον Ιούνιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα συνέδριο για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην επιδίωξη της σταθερής ανθρώπινης ανάπτυξης, των δομημένων συστημάτων διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της ενίσχυσης της ενεργής κοινιτοποίησης των πολιτών και των δημοκρατικών διαδικασιών, της ειρήνης, της σταθερότητας και της κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι ένα από τα κύρια μέσα που πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν μέσω ειδικών κανονιστικών μέσων και στοχευμένων πολιτικών.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο