Διδακτικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στον εξτρεμισμό μεταξύ των νέων.

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα από μια εκτεταμένη έρευνα για τις μεθόδους διδασκαλίας – τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις πρακτικές διδασκαλίας και τις συμπεριφορές – που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον εξτρεμισμό. Το επίκεντρο είναι οι μέθοδοι διδασκαλίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ένα γενικό περιβάλλον της τάξης και όχι ως μέρος παρεμβάσεων που απευθύνονται σε όσους θεωρούνται ότι κινδυνεύουν από εξτρεμισμό.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Ιρλανδία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο