Διαπολιτισμική ικανότητα για όλες τις προετοιμασίες με σκοπό τη διαβίωση σε έναν ετερογενές κόσμο

Αυτό το έγγραφο εξετάζει την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας ως βασικό στοιχείο της βασικής εκπαίδευσης. Εστιάζοντας στις απαραίτητες στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την αμοιβαία κατανόηση και τη βιώσιμη κοινωνική αλλαγή.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  ΕΕ
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο