Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και δημιουργική θεατρική πρακτική στην αποτελεσματική διαδικασία επικοινωνίας

Στόχος αυτής της μελέτης: Η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελεί τη βάση των σχέσεων των ατόμων που αποτελούν την κοινωνία και την προέλευση
προβλημάτων. Η δημιουργική δραματική μέθοδος καθιστά δυνατή τη μάθηση με την ενέργεια και τη διαβίωση, η οποία εξετάζεται σε ένα γενικό πλαίσιο μιας βιβλιογραφικής αναζήτησης.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Εργαλεία και πόροι
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα