Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς, μετανάστες, πρόσφυγες κλπ.
Επιπλέον, προσφέρει μαθήματα για ειδικούς σκοπούς καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Επίσης, διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εισαγωγή των αλλοδαπών στην ανώτατη εκπαίδευση.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Καλές πρακτικές
 • Χώρα
  Ελλάδα
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα