ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η μελέτη σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν σε αρμονία με το περιβάλλον τους.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα