Αγγλικά

Η έρευνα αυτή διερευνά τις πολιτικές και τα προγράμματα που προωθούν ή αποτρέπουν την έντονη αίσθηση συμπεριλήψης στους πρόσφυγες που καταφθάνουν στο Μόντρεαλ. Ενώ η κοινωνική συνεκτικότητα και η οικοδόμηση ανθεκτικότητας αναπτύσσονται από ανθρώπους, τα συνεργατικά και συμπληρωματικά δίκτυα των θεσμών είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή θετικών ανταλλαγών. Παρέχονται συστάσεις για δωρητές, ομοσπονδιακά, επαρχιακά και δημοτικές κοινότητες που λαμβάνουν αποφάσεις. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από προσωπικές συνεντεύξεις με σχετικούς, ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και από ανεξάρτητες έρευνες.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Καναδάς
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο