Έργο για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων – Βιβλίο Δραστηριοτήτων για δημοτικά σχολεία

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να δώσει κοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά. Αυτή η μεθοδολογία είναι προσανατολισμένη στους δασκάλους του δημοτικού σχολείου.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Εργαλεία και πόροι
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο