Έκθεση δραστηριοτήτων του πορτογαλικού Συμβουλίου προσφύγων (έτος 2012)

Το πορτογαλικό Συμβούλιο προσφύγων παρουσιάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, η οποία παρουσιάζει το εθνικό σχέδιο και τις δημόσιες στρατηγικές για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων προσφύγων στην Πορτογαλία.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  Πορτογαλία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο