ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Θέατρο των Καταπιεσμένων έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την αποτελεσματικότητά του αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που συνδέονται με την κοινωνική ευπάθεια.

Με βάση τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν από τους A. Boal και P. Freire, αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης αποδείχθηκε ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, δηλαδή της ικανότητας ενός ατόμου, μιας κοινότητας ή μιας χώρας να αντιμετωπίσει, να προσαρμοστεί και να ανακάμψει γρήγορα από το στρες και σοκ που προκλήθηκαν μετά από καταστροφή, βία ή σύγκρουση.

Το Έργο Go Up στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους με καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων μέσω θεατρικών τεχνικών.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι κύριες ομάδες-στόχου των προϊόντων του έργου είναι οι εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και σύμβουλοι.

Οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες.

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.