ΕΤΑΙΡΟΙ

SOLIM. Solidariedade Imigrante

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Web: www.solimigrante.org

Contacto: solidariedade_imigrante@hotmail.com

INFODEF. Institute for the Promotion of Development and Training 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Web: www.infodef.es 

Contacto: projects@infodef.es

PERA. Pera Fine Arts Education Center

ΤΟΥΡΚΙΑ

Web: http://www.perakadikoy.com

Contacto: pera@peraguzelsanatlar.com.tr

LBP. Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico

ΙΣΠΑΝΙΑ

Web: www.liberateatro.com

Contacto: salalabienpaga@gmail.com

ΙΑΣΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Web: www.iasismed.eu

Contacto: iasisrnd@gmail.com

INQS. INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Web: www.innoqualitysystems.com

Contacto: innoqualitysystems@gmail.com

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.